Toimintaohjeet

 

Lomakkeet ja ohjeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Väliaikaisen varaston varastotunnisteet

Tietosuojaseloste

IMDG-ilmoitusmenettelyohjeet:

Vaunukuormausilmoitus

Tullivarastointitiedote

Tullivarastointitiedote

Tullitavaran luovutus

Toimintaohje/viennin terminaali-ilmoituksen antaminen (päiv. 19.05.2020)

Tuonnin terminaali-ilmoituksen täyttöohje (päiv. 25.9.2020)

Tuonnin terminaali-ilmoitus (päiv. 25.9.2020)

Terminaalikohtaiset lomakkeet ja ohjeet

RoRo-terminaali Hietanen, Kotka

Kotkan konttiterminaali Mussalo, Kotka

Helsingin konttiterminaali, Vuosaari

Raideliikenteen palvelupaikkojen kuvaus

Steveco Oy on laatinut Mussalon, Hietasen ja Kouvolan tavaraliikenneterminaaleille raideliikennelain (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimat palvelupaikkojen kuvaukset.

Mussalon, Hietasen ja Kouvolan terminaalit ovat direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettuja tavaraliikenneterminaaleja.

Palvelupaikkojen kuvaukset on päivitetty 30.09.2021:

Palvelupaikkojen kuvaukset satamaraiteille: