Toimintaohjeet

 

Lomakkeet ja ohjeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Suomeen saapuvan tavaran unioniaseman osoittaminen 1.3.2024 alkaen

Väliaikaisen varaston varastotunnisteet

Tietosuojaseloste

IMDG-ilmoitusmenettelyohjeet:

Aviso-toimintaohje/viennin terminaali-ilmoituksen antaminen

Tuonnin terminaali-ilmoituksen täyttöohje

Tuonnin terminaali-ilmoitus

Terminaalikohtaiset lomakkeet ja ohjeet

RoRo-terminaali Hietanen, Kotka

Kotkan konttiterminaali Mussalo, Kotka

Helsingin konttiterminaali, Vuosaari

Raideliikenteen palvelupaikkojen kuvaus

Steveco Oy on laatinut Mussalon, Hietasen ja Kouvolan tavaraliikenneterminaaleille raideliikennelain (1302/2018) ja komission täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimat palvelupaikkojen kuvaukset.

Mussalon, Hietasen ja Kouvolan terminaalit ovat direktiivin 2012/34 liitteen II 2 b) kohdassa tarkoitettuja tavaraliikenneterminaaleja.

Palvelupaikkojen kuvaukset on päivitetty 05.05.2023:

Palvelupaikkojen kuvaukset satamaraiteille: