Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Miian gradu käsittelee urajohtamista

- Organisaatioissa toteutettava urajohtaminen alkoi kiinnostaa minua opiskelujen edetessä. Itsensä kehittäminen ja uralla eteneminen siirretään monesti yksilön omalle vastuulle. Kuitenkin etenkin nuoremmat sukupolvet odottavat organisaatioilta panostusta urajohtamiseen, mahdollisuuksia laaja-alaiseen osaamisen hyödyntämiseen ja sisäiseen urakehitykseen organisaatioon sitoutumisensa vastineeksi, kertoo heinäkuun viimeisenä päivänä LUT-yliopistosta kauppatieteiden maisteriksi tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistunut Miia Hassel-Lindström.

Miian gradun aihe oli urajohtaminen suomalaisissa organisaatioissa ja sen vaikutus henkilöstön sitoutumiseen. Organisaation urajohtamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla se pyrkii ylläpitämään työntekijöiden ura- ja ansiokehitystä sekä edistämään heidän asemallista etenemistään.

- Haastattelin graduani varten kahdeksaa ihmistä, jotka työskentelivät pääkaupunkiseudulla eri toimialoilla asiantuntija- tai päällikkötason tehtävissä. Selvitin ryhmähaastattelujen avulla, miten organisaatioissa on panostettu urajohtamiseen, minkälaisia ovat olleet käytetyt toimenpiteet, ovatko ne olleet riittäviä ja asianmukaisia ja millaisia kehitystarpeita haastateltavat ovat havainneet.

- Halusin nimenomaan sen näkökulman, miten haastateltavat ovat kokeneet toimenpiteet alaisina uransa aikana. Osa haastateltavista tunnisti puolet esimerkkinä esitetyistä 30:sta urajohtamisen käytännöstä, osalle tuttuja uran ajalta oli vain kaksi tai kolme.

Tutkimuksessa todettiin, että urajohtaminen suomalaisissa organisaatioissa on toteutettu hyvin kirjavasti. Organisaatioissa on urajohtamisen toteutustapoja laidasta laitaan, mutta eri organisaatioiden henkilöstön kokemuksien mukaan ongelmakohdat ja kehittämistoiveet ovat keskenään hyvin yhteneviä. Useissa organisaatioissa urajohtamisen valmiudet koettiin keskinkertaisiksi. Kehittämistarvetta nähtiin etenkin esimiesten johtamistapojen päivittämisessä, henkilöstön potentiaalin tunnistamisessa ja avoimen urakeskustelun tuomisessa osaksi organisaatioiden kulttuuria.

Opintovapaa oli oikea ratkaisu

- Olen lopputulokseen tyytyväinen. Kaiken kaikkiaan opiskelu vaati valtavasti työtä, mutta hyvällä suunnittelulla se onnistui työnkin ohessa.

- Teorian kahlaaminen gradua varten oli työlästä, sillä liki kaikki aiheen tieteellinen materiaali on englanninkielistä. Juuri oikean materiaalin löytämiseksi oli tiedettävä oikeat hakusanat. Englanninkieli on vahvistunut opintojen aikana. Aluksi, kun en ollut tottunut lukemaan tieteellistä tutkimustekstiä suomeksikaan, tuskanhiki kohosi otsalle, mutta muutaman viikon jälkeen lukemisen tekniikka kehittyi.

- Opintovapaalle jääminen gradun kirjoittamisen ajaksi oli minulle oikea ratkaisu. Pystyin keskittymään gradun tekemiseen päiväsaikaan sen sijaan, että olisin tehnyt ensin täyden työpäivän ja jatkanut illat ja viikonloput gradun kirjoittamista. Kun illat ja viikonloput olivat kurssien aikana menneet opintojen parissa, jäi nyt gradun teon aikana aikaa hieman muuhunkin elämään. Näin pystyin myös suorittamaan opinnot alle kahden vuoden tavoiteajan.

Uutta oppia nyt pentukurssilta

Miia oli opintovapaalla helmikuun alusta elokuun loppuun. Ainakaan ihan lähiaikoina Miia ei aio herätellä uusia opiskeluajatuksia. Itsensä jatkuva kehittäminen on kuitenkin ihan eri asia. – Omaehtoiselle lukemiselle on nyt aikaa. Minua kiinnostaa niin ammatillinen kuin muukin kirjallisuus. Olen aina tykännyt lukea, mutta jossain välissä se on jäänyt vähemmälle. Nyt opintojen myötä siitä on kuitenkin tullut taas tapa.

Ihan kokonaan Miialla ei ole aikaa uppoutua kirjojen maailmaan. Siitä pitää huolta Nelson, pieni sileäkarvainen portugalinpodengo, joka muutti perheeseen, kun gradu oli kalkkiviivoilla.

- 14 vuotta edellisestä koiranpentuajasta oli kullannut muistot ja muutenkin Nelson on hyvin erilainen luonteeltaan, kuin aiempi westiemme. Olemmekin käyneet nyt pentukurssilla uutta oppimassa!

***

Miia Hassel-Lindströmin pro gradu Urajohtaminen suomalaisissa organisaatioissa ja sen vaikutus henkilöstön sitoutumiseen.

Blogissamme on kerrottu aiemminkin Mian opiskeluista.

Miian haastattelu on Stevecon henkilöstölehdestä, joka ilmestyy syyskuussa 2019.

Tietoa kirjoittajasta

Elina Harjama

Elina Harjama on Steveco Oy:n tiedottaja.