Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Koneinvestoinneilla päästövähennyksiä

Kestävän kehityksen näkökulmat vaikuttavat Stevecon toimintaan ja tapaan lähestyä esimerkiksi koneinvestointeja.

Vuonna 2017 käynnistyi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun hallinnoima IntoPort-hanke, jonka yhdeksi tavoitteeksi tuli luoda tutkimus- ja testausalusta satamatyökoneille. Steveco on ollut alusta asti mukana muun muassa sähköisten trukkien testauksissa, joista on saatu hyvä käsitys tekniikan soveltuvuudesta satamakäyttöön.

Samalla hankittiin myös ensimmäiset SCR-pakokaasujen puhdistusjärjestelmällä varustetut trukit ja vetomestarit sekä kahdeksan uutta lukkia. Näiden investointien avulla Steveco sai polttoainekulutuksen ja päästömääräkehityksen kääntymään laskuun.

"Vuosina 2018 ja 2019 teimme investointeja, joiden vaikutukset koneiden päästöihin on ollut selkeästi aleneva. Oheisen SeeS-ohjelmiston laskeman grafiikan mukaisesti voimme varovasti ennustaa päästöjen alentumista entisestään”, kertoo Heikki Jääskeläinen, yksikönjohtaja, RoRo-operointi.

SeeS (Smart Energy Enviromental System) on Satamatieto Oy:n kehittämä, älykkääseen energiaan ja ympäristövaikutusten hallintaan tarkoitettu visuaalinen johtamis-, seuranta- ja raportointijärjestelmä, jonka kehitystyössä Steveco on ollut mukana.

”SeeS-ohjelmisto antaa meille pohjatietoa erilaisiin ympäristöön vaikuttaviin investointeihin sekä energian käytön ja seurannan arviointiin. Lisäksi se parantaa tietoisuuttamme siitä, minkälaisia ovat investointipäätösten vaikutukset liiketoimintaan energiakulutuksen ja päästöjen muodossa sekä meille tärkeän meriluonnon ja ilmanlaadun kestävälle kehitykselle”, kuvailee Jääskeläinen.

”Olemme ottaneet selkeitä askeleita vastuullisena toimijana huomioimalla myös ympäristön osana liiketoimintaa. Tällä tiellä jatkamme”, sanoo Jääskeläinen.

***

Infograafi: Laura Ylikahri

Juttu on julkaistu SATAMA-asiakaslehdessämme joulukuussa 2019

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.