Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Päästösäästöjä ja ympäristöystävällistä lastinkäsittelyä

Maailma on erityisesti vuonna 2020 uuden edellä: korona on muuttanut käyttäytymistämme paljon tässä ajassa ja voimme vain arvata mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Korona viimeistään on osoittanut sen, että maailma on pieni ja kannamme yhdessä vastuun paitsi pallon myös meidän ihmisten tulevaisuudesta. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää toimia kestävästi ja se tarkoittaa luopumista nykyisestä ja kehittymistä. Steveco on mukana kehityshankkeissa, jotka toki on käynnistetty jo ennen koronaa, mutta joiden merkitys entisestään korostuu.

SeeS – Smart Energy Environmental System

SeeS on Satamatiedon luoma visuaalinen seuranta- ja raportointiohjelmisto, jolla seurataan ja simuloidaan energiaan, polttoaineen kulutukseen ja päästöihin liittyvää tietoa. Sillä voidaan vertailla ja laskea päästösäästö vaikkapa yhden vanhan trukin korvaamiseksi uudella ja vertailla erilaisia malleja keskenään. SeeSsin avulla onkin jo voitu osoittaa merkittäviä päästövähennyksiä erityisesti pienhiukkas- ja typenoksidien päästöissä. Sen lisäksi että uudet koneet ovat myös hiilidioksidipäästöiltään edeltäjiään ympäristöystävällisempiä.

EU- ja kansallisen tason päätökset hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi ja ympäristökuormituksien pienentämiseksi yhdessä asiakkailtamme tulevien vastaavien tavoitteiden kanssa tarvitsee päätösten ja ympäristöjohtamisen kanssa tueksi luotettavaa tietoa ympäristövaikutuksista, erityisesti merkittävimpien ympäristövaikutusten kohdalla. Siksi Steveco on ollut alusta asti mukana kehittämässä ohjelmistoa, jonka avulla saamme luotettavaa tietoa päätöstemme vaikutuksista ilmastoon ja meille tärkeään meriluontoon.

Corealis

Corealis on merkittävä EU-tason kehittämishanke, jonka tavoitteena on tutkia, kehittää ja koekäyttää tekniikkaa, joka tukee automaation, tehokkuuden ja ympäristöystävällisemmän lastinkäsittelyn käyttöönottoa satamalogistiikassa ja tiedonsiirrossa. Hanke on EU-tasoinen useamman satamakaupungin ja toimijan yhteishanke. Suomesta mukana on Stevecon lisäksi VTT. Kansainvälisesti katsottuna pienelle Suomelle ja Stevecolle on tarjoutunut hankkeen myötä hieno tilaisuus. HaminaKotkan sataman lisäksi mukana ovat Livernon, Pireuksen, Valencian ja Antwerpenin satamat.

Jokaisessa osallistuvassa satamassa kehitetään erilaisia toiminnan tehostamiseen ja ympäristövaikutusten pienentämiseen tähtääviä osioita. Steveco on mukana kahdessa merkittävässä hankkeessa. Toisessa kehitämme VTT:n kanssa konttikenttäsimulointimallia, jonka tarkoitus on havainnollistaa ja osoittaa konttien kenttäsijoittelun vaikutus lukkien ajomatkoihin ja sitä kautta vaikkapa polttoaineen kulutukseen.

Toinen hanke tähtää satamassa käyvien, lastia tuovien ja noutavien rekkojen kääntöaikojen lyhentämiseen rekkakuskin ennalta ilmoittaman tuloaikaikkunan avulla. Tämä sovellus mahdollistaa tasaisemman rekkapalvelun sekä helpottaa resurssien kohdistamisia.

* * *

Juttu kehityshankkeista, joissa Steveco on mukana, on julkaistu Stevecon henkilöstölehdessä syyskuussa 2020.

Tietoa kirjoittajasta

Laura Hasko

Laura Hasko on Stevecon kehittämis- ja laatupäällikkö