Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Kotkan Kantasatamaan ainutlaatuinen turvallisuuden harjoitusympäristö

Steveco Oy ja ammattikorkeakoulu tekevät tuloksellista yhteistyötä.

Kotkan Kantasatamaan on rakenteilla turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Satamalogistiikan virtuaalista turvapuistoa kehitetään osana Kaakkois-Suomen turvapuistoa, joka sijaitsee Kuuri I5:ssä (Itäsatama 5).

Suomessa ainutlaatuisen turvapuiston virtuaalimaailmaa kehittää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), joka hyödyntää siinä Stevecon ammattilaisten asiantuntemusta ja työkonekantaa. Hankkeessa luodaan virtuaalinen testausympäristö, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja.

Tavoitteena auttaa muitakin yrityksiä

Stevecon turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila ja projektipäällikkö Anni Lippo Xamkista ovat erittäin tyytyväisiä hedelmälliseen yhteistyöhön.

”Stevecon tavoitteena on olla Suomen turvallisin satamaoperaattori. Haluamme olla mukana kaikessa kehitystyössä, joka auttaa meitä sekä muita alan yrityksiä turvallisempaan työympäristöön. Annamme mielellämme oman henkilöstön osaamista virtuaalimaailman kehittämiseen”, Arto Kauppila sanoo.

Anni Lippo korostaa, että yhteistyö Stevecon kanssa on ollut kiitettävää ja tuloksellista kehittämisen näkö-kulmasta.

”Virtuaaliseen harjoitusympäristöön mallinnetaan satamatoimintojen tilanteita, joihin Stevecon henkilöstö on tarjonnut asiantuntemusta ja osaamista. Vierailut konttiterminaaleissa ja perehtyminen työkoneisiin ovat lisänneet harjoitusympäristön kehittäjien ymmärrystä satama-toiminnoista ja niihin liittyvistä riski- ja vaaratilanteista”, Anni Lippo sanoo.

”Virtuaalinen ympäristö tarjoaa harjoittelumahdollisuuden todellisissa tilanteissa. Siinä voidaan simuloida myös poikkeuksellisia kriisi- ja vaaratilanteita. Turvapuisto tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden harjoitteluun eri toimialoilla.”

Pelillistämisen avulla koulutukseen saadaan lisäarvoa. Koulutettava voi päästä VR-lasien avulla turvapuiston tiloissa suorittamaan työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä aidontuntuisessa satamaympäristössä.

Lähes rajattomat mahdollisuudet

Hanke etenee vaiheittain ja sen ensimmäinen osa on valmistumassa. Siinä on luotu turvallisuusskenaario, jonka tavoitteena on mallintaa satamassa konttilukilla työskentelevien kohtaamia tyypillisiä tilanteita havainnointiin ja näkyvyyteen liittyen. Koulutettava suorittaa konttilukin ajoonlähtötarkastuksen ja konttilukilla työskentelyyn liittyviä havainnointi-harjoituksia.

Hankkeen edetessä virtuaalista ympäristöä voidaan kehittää myös muille toimialoille. Virtuaalinen ympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Turvapuiston toiminnallisuus ja kehittämisen painopisteet perustuvat Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategiaan. Turvapuiston yli puolen hehtaarin fyysistä tilaa Kotkan Kantasatamassa hallinnoi Kotkan kaupunki.

Turvapuistoon voidaan rakentaa harjoitusympäristöjä merikonttien avulla ja tilaan voi ajaa sisään erilaisilla ajoneuvoilla. Keskeinen sijainti ja suuri tila mahdollistaa esimerkiksi yritysten, koulutusorganisaatioiden ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteiset turvallisuus-harjoitukset.

Teksti: Eija Anttila

Kuva on Turvapuistossa lokakuussa 2020 järjestetystä ensimmäisestä työturvallisuuden yhteisharjoituksesta. Kuvassa selin Stevecon Kotkan ahtaajien työsuojeluvaltuutettu Tiina Harjumaaskola ja ahtaaja Ari Mäenpää.

Tietoa kirjoittajasta

Eija Anttila

Eija Anttila on kotkalainen freelancetoimittaja