Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Maakaasu öljyn syrjäyttäjänä merenkulussa

Maakaasun käyttö polttoaineena on ollut tuloillaan jo pitkään. Maakaasu on lupaava teknologia syrjäyttämään saastuttavat öljypolttoaineet huomattavasti pienentyneellä CO2 päästöillä. Maakaasu on halpaa ja maakaasulla käyviä moottoreita on jo kaupallisessa käytössä. Matka maakaasun läpilyöntiin ei ole pitkä. Nyt vielä, kun Singaporen viranomaiset ovat alkaneet kannustaa maakaasun käyttöön öljyn sijaan, on maakaasu taas askeleen lähempänä vääjäämätöntä läpilyöntiä.

Singaporessa merenkulusta vastaavat viranomaiset ovat kehittäneet kannustimia, joilla laivayhtiöille tarjotaan houkuttimia maakaasulaivojen hankintaan. Syyt ovat yksinkertaiset: Maakaasu on vihreämpi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto likaiselle öljyhötölle.

On toinenkin syy, miksi juuri maakaasu on valikoitunut polttoaineeksi jonka käyttöön kannustetaan: Maakaasu on ainoa polttoaineratkaisu, jolla on nykytekniikan aikana mahdollisuus skaalautua niin, että sillä voidaan kattaa koko merenkulun massiivinen polttoaineen kysyntä. On olemassa muita, vielä vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja, kuten aurinkoenergia, biopolttoaineet tai vetykennoteknologia eivät ole tarpeeksi kehittyneitä, eikä niiden tarjonta riitä täyttämään merenkulun tarpeita vuoteen 2035 mennessä, kun merenkulun päästöjä pitäisi pudottaa 35 prosentilla vuoden 2008 tasosta. Aikaa ei kertakaikkiaan ole riittävästi odottaa näiden veihtoehtoisten tekniikoiden kehittymistä.

Toisaalta, maakaasun käyttöön liittyy myös ongelma. Merenkulkuala on asettanut vielä kovemman tavoitteen päästövähennyksilleen: 50% vähennys vuoden 2008 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Maakaasulla ei tähän tasoon päästä. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, ja 50% vähennystä ei maakaasulla saavuteta. Tarvitaan entistä radikaalimpia ja parempia innovaatioita, joilla 50% päästövähennystavoitteeseen voidaan päästä.

Maakaasu on kuitenkin hyvä aloitus. Jos maakaasuteknologia ottaa kunnolla tuulta alleen ja laivoihin aletaan toden teolla asentaa maakaasua polttoaineenaan käyttäviä moottoreita, 2035 päästötavoitteisiin varmasti päästään. Toiveena on, että maakaasu kantaa alaa kohti päästövähennyksiä seuraavat 20-30 vuotta, jonka jälkeen tarjolla on uutta teknologiaa, jolla viimeisetkin päästöleikkaukset voidaan saavuttaa.

Tietoa kirjoittajasta

Tuomo Keltto

Tuomo Keltto on logistiikkainsinööri, joka jatkoi opiskelujaan Seoulissa Etelä-Koreassa. Hän opiskeli Korean hallituksen stipendillä kansainvälisen kaupan ja logistiikan maisteritason tutkintoa. Hän valmistui keväällä 2019 ja on nyt palannut Suomeen. Hän työskentelee Nesteellä Porvoossa ja hallinnoi materiaalivirtoja jalostamoalueelle. - Keltto on ollut aiemmin Stevecolla Hietasessa kolme kesää tilapäisahtaajana ja yhden kesän työnjohtajana.