Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Suuntana maailman kärki

Työturvallisuutta parantaneet työpaikat saivat tunnustusta, kun Nolla tapaturmaa -foorumi myönsi vuosittaiset tasoluokitukset jäsentyöpaikoilleen. Tasoluokituksen sai kaiken kaikkiaan 87 työpaikkaa eri toimialoilta. Näistä 33 työpaikkaa pääsi nollan tapaturman tavoitteeseen vuonna 2020.

Stevecon luokitus on taso III - suuntana maailman kärki.

Pitkäjänteinen työturvallisuuden eteen tehty työ tuottaa tulosta. Vuonna 2020 Suomessa sattui työpaikoilla keskimäärin 25 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsentyöpaikoilla vastaava tapaturmataajuuden keskiarvo oli puolestaan 9,2, mikä on vähemmän kuin edellisvuonna. Avain hyvään turvallisuuskehitykseen on siinä, että kaikki työpaikalla sitoutuvat yhteiseen tavoitteeseen.

Tänä vuonna moni työpaikka on kertonut onnistumisista, joilla koronavirus on pidetty kurissa ja tartunnoilta on vältytty. Tässä on auttanut nopea reagointi sekä ajoissa tehdyt ja työpaikan omaan riskinarviointiin perustuneet koronatoimet.

Poikkeusaikoina on syntynyt myös uusia käytäntöjä työturvallisuuden edistämiseen. Koronapoikkeustilanteesta huolimatta on pystytty jatkamaan perinteistä turvallisuustyötä. Lisäksi on kehitetty uusia tapoja toteuttaa turvallisuuskoulutukset ja yhteiset riskienarvioinnit. Näistä moni hyvä käytäntö jää varmasti myös pysyvästi osaksi uutta normaalia turvallisuustyötä.

Nolla tapaturmaa -foorumiin kuuluu 450 työpaikkaa, ja tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

33 työpaikkaa saavutti nollan tapaturman tavoitteen -tiedote kokonaisuudessaan Nolla tapaturmaa -foorumin verkkosivuilla.