Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Steveco-konsernin ennakkotiedote energialisän käyttöönotosta

Sähköenergian hinta on noussut voimakkaasti Ukrainan sodasta alkusysäyksen saaneen energiakriisin seurauksena. Sähköenergian hinnan odotetaan pysyvän korkealla tasolla kevääseen saakka.

Steveco-konsernissa sähkö on tärkeässä roolissa satamaoperointipalveluissamme. Suomessa satamatoiminnot on luokiteltu huoltovarmuuskriittiseksi toiminnaksi ja sitä priorisoidaan mahdollisissa sääntelytilanteissa saatavuuden osalta.

Vallitseva hyvin korkea sähköenergian hintataso sekä sen ennustettu useita kuukausia kestävä ja edelleen nouseva taso uhkaa palvelutuotantomme jatkuvuutta.

Turvataksemme palvelukykymme otamme 1.1.2023 alkaen käyttöön erillisen energialisän, jolla katamme osan energian hinnannoususta. Lisä tulee asiakkaidemme laskutushinnan päälle laskettuna kunkin toiminnon sähköenergian mukaisesti ja sen kohdistumiseen palaamme tammikuussa. Lisän tason määrittelyssä käytämme edellisen kuukauden sähkön SPOT-hinnan keskiarvoa, jota vertaamme ennen kriisiä vallinneeseen hintatasoon. Tammikuun 2023 energialisä laskutetaan helmikuussa, jolloin myös ilmoitamme yksikkökohtaisten lisien suuruudet.

Toivomme tilanteen normalisoituvan nopeasti, jolloin lisä poistuu käytöstä.

Lisätietoa saatte myynnin yhteyshenkilöiltämme.

Steveco-konserni