Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Otamme polttoainelisän käyttöön 1.5.2022 alkaen

Maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen käyttämämme polttoaineen hinta on nopeasti yli kaksinkertaistunut. Turvataksemme toiminnan jatkumisen, olemme pakotettuja ottamaan käyttöön polttoainelisän 1.5.2022 alkaen. Polttoainelisä ei vaikuta sopimushintoihin, vaan se laskutetaan erillisenä lisänä.

Ensimmäinen, eli toukokuun 2022 polttoainelisä lasketaan vuoden 2021 toteutuneen Q1-Q3 keskiarvon ja vuoden 2022 maaliskuun toteutuneen indeksin erotuksesta.

Jatkossa kuukauden polttoainelisä lasketaan hintaindeksin muutoksen mukaan. Indeksin muuttuessa lisä muuttuu vastaavasti molempiin suuntiin.

Mikäli hinta palaa vuoden 2021 keskimääräiselle tasolle, lisä poistuu.

Polttoaineen osuus kustannuksista vaihtelee yksiköissämme ja siksi käytössä on kaksi erilaista lisää. Alla olevat lisät ovat vielä arvioita ja ne perustuvat Tilastokeskuksen kuukausittain julkaistavaan indeksiin ja toteutuneisiin polttoaineen hintoihin. Lopullinen toukokuun lisä muodostuu Tilastokeskuksen 2.5. julkaistavasta maaliskuun indeksistä. Jatkossa polttoainelisä julkaistaan kuukausittain Stevecon nettisivuilla.

  • Konttioperointi 1.5.22 alkaen 4–6 %
  • Ro-Ro ja Break Bulk 1.5.22 alkaen 3–4 %

Polttoainelisä ei kohdistu laskun seuraaviin riveihin:

  • Arex
  • Huolinta
  • Rahdit
  • Varastointi ja aluevuokrat
  • Kiinteät kuukausivuokrat
  • Dunnage
  • Punnitus
  • Läpilaskutukset (mm. satamamaksut tavarasta ja konttikorjaukset)

Steveco-Konserni

Lisätietoja:
Tapio Mattila (tapio.mattila@steveco.fi)
Johtaja, myynti
p. 044 2323 502