Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Lisää yhteistyötä Aasian konttiliikenteessä

Japanin kolme suurta – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines (MOL) ja Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ilmoittivat fuusiostaan vuoden 2016 lopulla. Näin syntyi $ 2,9 miljardin arvoinen yhteisyritys Ocean Network Express noin 1,4 miljoonan TEU:n kapasiteetilla. Tämä vastaa noin 7% koko maailman kapasiteetista. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusi yhtiö aloittanee toimintansa huhtikuun ensimmäisenä päivänä 2018.

Yhteistyö varustamoiden kesken on aloitettu jo pitkän aikaa sitten. Alliancet ovat olleet mukana kuvassa jo pitkään, mutta nyt japanilaiset ovat vieneet yhteistyön vielä askeleen pidemmälle. Maailmantaloudessa ei enää tunnu riittävät kaikille kuljetettavaa samalla kun ylikapasiteetti painaa hintoja alas. Laivayhtiöiden on pakko tehostaa toimintaansa ja karsia päällekkäisyyksiä, jotta viivan alle jäisi edes muutama jeni. Positiivinen tulos on jo voitto itsessään.

Kiinalaisella COSCO:lla on tärkeä rooli Kiinan silkkitiehankkeessa (belt-and-road initiative) ja koko valtion taloudellinen tuki takanaan. COSCO :lle voiton tavoittelu on toissijaista ja tärkeinä on tarjota toimivat ja luotettavat yhteydet kiinalaisten vientiyritysten käyttöön ja sijoittaa infrastruktuuriin ympäri maailmaa. (esim. Piraeus satama Kreikassa).

Koreassa varustamoliiketoiminta on perinteisesti ollut hajautetumpaa kuin Japanissa tai Kiinassa. Ainakin toistaiseksi. Realiteetit voivat pakottaa korealaisetkin yhdistelemään liiketoimintaansa varsinkin nyt Hanjin :in kaaduttua: ensimmäinen askel oli kun viime vuoden (2017) lopulla 14 korealaista laivayhtiötä allekirjoitti ajatuksen jossa yhtiöt tiedostavat yhteistyön merkityksen globaalissa kilpailuympäristössä ja muodostavat löyhän yhteenlittymän, jossa lähinnä yhdistellään reittejä ja karsitaan suurimpia päällekkäisyyksiä intra-aasian liikenteessä. Pientä viilausta sieltä täältä.

Nyt maaliskuussa 2018 kuitenkin kaksi korealaista laivayhtiötä, Heung-A Shipping (47 000 TEU) ja Sinokor Merchant Marine (55 000 TEU) ovat päättäneet ottaa mallia Japanilaisista ja yhdistää konttiliiketoimintansa. Molemmat ovat jo ennestään mukana 14 korealaisen yhtiön yhteistyössä ja nyt syventävät yhteistyötään edelleen. Tavoitteena maksimoida kilpailukyky ja minimoida kulut yhteistyön kautta. Kuinkas muutenkaan.

Trendi kansainvälisessä merenkäynnissä ja erityisesti konttisektorilla on selvä. Kuluja on nyt pakko karsia ja japanilaisten yhtiöiden yhdistyminen näyttää avanneen portit vielä allianceja aggressiivisempaan kulujen karsimiseen. Nähtäväksi kokevatko muut tarvetta yhdistymisille vai koetaanko alliancet riittäväksi.

Tietoa kirjoittajasta

Tuomo Keltto

Tuomo Keltto on logistiikkainsinööri, joka jatkoi opiskelujaan Seoulissa Etelä-Koreassa. Hän opiskeli Korean hallituksen stipendillä kansainvälisen kaupan ja logistiikan maisteritason tutkintoa. Hän valmistui keväällä 2019 ja on nyt palannut Suomeen. Hän työskentelee Nesteellä Porvoossa ja hallinnoi materiaalivirtoja jalostamoalueelle. - Keltto on ollut aiemmin Stevecolla Hietasessa kolme kesää tilapäisahtaajana ja yhden kesän työnjohtajana.