Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Steveco tähtää aidosti vaikuttaviin päästövähennyksiin

Kasvava kiinnostus jakeluketjujen ja logistiikan osuuteen tuotteiden CO2-päästölaskennassa näkyy myös Stevecon asiakaskunnassa. Stevecon päästölaskenta ja raportointi ovat jo hyvällä tasolla, mutta ratkaisevia teknologisia edistysaskeleita päästöjen vähentämiseksi joudutaan vielä odottamaan.

Suomen ja EU:n ilmastotavoitteet asettavat haasteita myös logistiikka-alalla toimiville yrityksille.

”Pitkään vastuullisuustyötä tehneet alat, kuten metsäteollisuus, ovat jo hyvin perillä omista päästöistään. Asiakkaidemme suunnalla painopiste on suuntautumassa omista päästöistä toimitusketjun muihin, kuten alihankkijoiden ja logistiikan, päästöihin. Ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtäävä green logistics on se mitä monet asiakkaistamme jo tänä päivänä odottavat”, kuvailee Stevecon vastuullisuus- ja kehittämispäällikkö Erkko Saarinen.

Stevecolla tämä näkyy asiakkaiden kasvavana kiinnostuksena päästöjen raportointiin. Kehitysjohtaja Heikki Jääskeläinen uskoo, että asiakkaiden tarkkuustaso ja tavoitteellisuus kasvavat tulevaisuudessa entisestään.

”Meidän päästömme ovat osa heidän päästöjään. Siksi meiltä odotetaan selkeää käsitystä ja toimenpidesuunnitelmaa siitä, miten kehitämme vastuullisuutta ja vähennämme logistiikan päästöjä”, hän täsmentää.

Kattavaa ja tarkkaa tietoa päästöistä

Stevecolla omien päästöjen muodostuminen on selvitetty huolellisesti. Konserni on ottanut viime vuonna käyttöön päästöjen – niin hiilidioksidi- kuin esimerkiksi pienhiukkaspäästöjen – laskemiseen ja seurantaan Envare Solutionsin Ensio-seurantajärjestelmän, joka tarjoaa dataa visuaalisessa ja helposti omaksuttavassa muodossa.

”Tiedämme melko tarkkaan nykytilan ja mistä päästömme muodostuvat. Meillä on myös käsitys siitä, mitkä ovat realistiset mahdollisuudet päästöjen pienentämiseksi ja millä keinoilla tavoitteisiin voidaan päästä”, Jääskeläinen kertoo.

”Nykytilan lisäksi saamme järjestelmästä tietoa myös mahdollisten päästövähennystoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Meille on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää eri toimenpiteiden vaikuttavuus, jotta osaamme tehdä päätöksiä, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että mahdollisimman vaikuttavia”, Jääskeläinen painottaa.

Ension laskelmia ja dataa hyödyntävät myös Stevecon asiakkaat laskiessaan omia kokonaispäästöjään. Kiinnostus raportointiin kasvaa koko ajan.

Työkoneiden käyttöenergiaan tarvitaan vaihtoehtoja

Stevecolla ylivoimaisesti suurimman päästölähteen, yli 60 prosenttia, muodostavat satamien työkoneet. Vaihtoehtoja niiden hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi tutkitaan konsernissa aktiivisesti.

”Merkittävin päästöjä vähentävä ratkaisu olisi dieselin korvaaminen sähköllä tai muulla uusiutuvalla käyttöenergialla. Tarpeeksi tehokasta, Suomen olosuhteisiin soveltuvaa, kustannustehokasta ja meidän käytettävyysvaatimuksemme täyttävää käyttövoimaa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tarjolla”, Jääskeläinen harmittelee.

”Tulevana kesänä testaamme uusiutuvan dieselin käyttöä nimetyissä työkoneissa ja arvioimme sen kustannustehokasta mahdollisuutta päästöjen vähentämisessä.”

Uusia teknologisia ratkaisuja odotellessa toinen keino päästöjen vähentämiseksi on noin 350 yksilön konekannan vähittäinen uusiminen. Uudet työkoneet kuluttavat vanhoja koneita vähemmän polttoainetta.

”Jos esimerkiksi neljän uuden koneen tuomalla käytettävyyden parantamisella voidaan korvata kuusi vanhaa, pystymme Ensiolla simuloimaan investoinnista syntyvän päästövähentymän ja laskemaan sen vaikuttavuutta”, Jääskeläinen sanoo.

Kiinteistöt entistä energiatehokkaampia

Vaikka Stevecon päästöissä kiinteistöjen osuus on työkoneisiin nähden pienempi, tehostavia toimenpiteitä tehdään myös sillä saralla. Steveco liittyi vuonna 2017 energiatehokkuussopimukseen. Sen myötä on esimerkiksi uusittu varastojen valaistusta energiatehokkaampiin led-valaisimiin sekä parannettu kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä.

”Koska suurin osa kiinteistöistämme sijaitsee satamissa, meitä kiinnostaa luonnollisesti meriveden hyödyntämiseen liittyvät uudet lämmitys- ja viilennysratkaisut. Toistaiseksi ne eivät ole vielä riittävän pitkälle kehittyneitä”, Jääskeläinen pohtii.

Vain vaikuttavia investointeja

Jääskeläinen ja Saarinen korostavat, että Steveco haluaa toimia vastuullisesti myös päästövähennyksiin tähtäävissä toimenpiteissä. Näyttävät teot eivät kannata, jos niillä ei ole todellisia vaikutuksia.

”Investointien osalta pitää muistaa, että puhumme konekohtaisesti kuusinumeroisista luvuista ja käyttöikä on keskimäärin 10 vuotta”, Jääskeläinen huomauttaa.

”Tapa, jolla investointeja tehdään, tulee sekin olla vastuullista. Käyttövoimaan liittyvät mahdollisuudet lasketaan tarkkaan, sillä investointien vaikuttavuus otetaan meillä vakavasti. Samalla meidän on huolehdittava tarjoamiemme palvelujen kustannustehokkuudesta ja palvelun saumattomuudesta. Päästövähennysten hintalappu sekä meille että asiakkaille pitää olla järkevällä tasolla”, hän muistuttaa.

”Vastuullisuus ei ole meillä ainoastaan keihäänkärki, vaan osa tapaamme ajatella ja toimia.”

Teksti: Annukka Ollitervo
Kuva: Thomas Halloran

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Satama-lehdessä toukokuussa 2022

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.