Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Monipuolinen sellulogistiikka tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoja

Sellukuljetusten keskittäminen Stevecon Mussalon terminaaliin tehostaa sellulogistiikkaa ja lisää joustavuutta.

Sellumarkkinoilla on tapahtunut parin viime vuosikymmenen aikana melkoinen muutos. Kun sellua valmistettiin ennen pääasiassa kotimaisille paperi- ja kartonkitehtaille, menee suurin osa nyt markkinaselluna vientiin. Tämä on lisännyt erityisesti konttiliikenteen määrää.

”Asiakasyritystemme tarpeet ovat muuttuneet, kun markkinat ovat laajentuneet. Vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut vauhdilla. Sinne suuntautuvassa liikenteessä korostuu konttien asema, koska siellä kaikki logistiikka toimii konttien varassa.”

”Kontteja käytettäessä ei tarvita isoja kymmenien tuhansien tonnien massoja, vaan sellua voidaan toimittaa pienemmissäkin erissä koko ajan ja säännöllisenä virtana”, Stevecon myyntijohtaja Markus Myllylä sanoo.

Globaali rahtihintojen nousu ja konttien saatavuusongelmat vaikuttavat siihen, että konttiliikenteen rinnalle on oltava tarjolla myös muita vaihtoehtoja. Etelä-Amerikan selluviennissä aina vahvana ollut irtolastaaminen eli break bulk on noussut tärkeäksi osaksi sellun merilogistiikkaa myös Suomessa.

Konttipula nosti break bulkin uuteen nousuun

Sellun kuljettaminen konteissa tuli kalliiksi, koska konttikuljetuksia alkoi rasittaa saatavuus-, kapasiteetti- ja hintaongelmat. Sellun viejät alkoivat harkita vaihtoehdoiksi break bulk -laivoja, joihin voi lastata 10 000 tonnista aina 60 000 tonniin sellua. Steveco oli mukana kehityksessä.

”Lähdimme kehittämään Mussaloon sellulogistiikka-aluetta, jonne pääsee täyspitkillä junilla katkaisematta sitä. Toinen asia on sellulle räätälöity varasto, joka poikkeaa huomattavasti tavallisesta paperivarastosta. Kaiken suunnittelun takana oli se, että tarjoamme yhdellä alueella kaikki sellulogistiikan muodot asiakkaillemme”, Stevecon myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Tapio Mattila sanoo.

Selluterminaalin ainutlaatuisuus piilee sen monipuolisuudessa. Se tarjoaa asiakkaalle hyvin lyhyellä varoitusajalla logistiikkavaihtoehtojen koko kirjon. Sellu voidaan tarvittaessa lastata irtotavarana isoon tai pienempään laivaan tai kuljettaa kontilla. Sellu voidaan lastata myös rekkoihin tai junavaunuihin joko kontteina tai irtolastina.

”Mussalon selluterminaalista onnistuu minkä tahansa logistisen kuljetusmuodon valinta kaikkialle maailmaan nopeallakin aikataululla samasta paikasta. Ratkaisut voidaan tehdä siis hyvin lyhyellä varoitusajalla”, Myllylä sanoo.

Break bulkissa oli aiemmin vaihtoehtoja melko vähän esimerkiksi Kiinaan ja suuremmat alukset joutuivat käydä useissa eri satamissa. Nyt on valittavana useiden varustamoiden 10 000–60 000 tonnin laivoja. Ne saavat lastinsa täyteen tarvittaessa kerralla, jolloin rahtihinta per sellutonni saadaan kohtuulliseksi.

”Pienempienkin laivojen käyttö on noussut konttiongelmien vuoksi huomattavasti. Jokainen satamakäynti nostaa rahdin hintaa, joten yhden pysähdyksen lastaus on kustannustehokas tapa toimia”, Myllylä sanoo.

Palvelukehitystä metsäyhtiöiden kanssa

Steveco on kehittänyt sellun vientilogistiikkaa vuosikymmenet useiden metsäyhtiöiden kanssa. Kotkan Mussalon selluterminaali on tämän kehittämistyön toistaiseksi suurin saavutus.

”Terminaalimme on Suomen ensimmäisiä maailmanluokan selluterminaaleja. Sen kautta voimme toimittaa maailmalle usean eri yrityksen tuotteita samassa ympäristössä. Logistiikan integraatiolla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja”, Myllylä sanoo.

Vuoden 2019 syksyllä avattiin sellulogistiikkaan räätälöity kokonaisuus. Siihen kuuluu 20 000 neliömetrin varasto, 20 hehtaarin kenttä sekä 220 metriä uutta laituria. Niiden rakentaminen oli Stevecon, HaminaKotkan Sataman ja UPM:n yhteinen ponnistus. Urakalle antoi vauhtia UPM:n päätös keskittää Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden meriliikenne Kotkaan.

Samalla alueella, laiturin toisella puolella, on käsitelty Metsä Groupin tehtailta tulevaa sellua.

Uusi vaihe terminaalialueella alkaa nyt, kun Steveco rakentaa pääasiassa Stora Enson tarpeisiin uutta 24 000 neliömetrin terminaalia, joka valmistuu syksyllä 2022.

”Terminaali on loistavalla paikalla Mussalon D-alueella ja tarjoaa tehokkaat, turvalliset ja ympäristöä säästävät toimitusmahdollisuudet eri kuljetusmuodoille niin Eurooppaan kuin valtamerten taakse”, Stora Enson Suomen logistiikasta vastaava johtaja Timo Hatva kommentoi.

Sellulogistiikan laaja keskittymä palvelee kattavasti metsäteollisuutta ja koko Suomen kansantaloutta.

”Mussalon D-alueesta on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä metsäteollisuuden logistiikkakeskittymä, joka alusliikenteen 15,3 metrin kulkusyväyksineen on kilpailukykyinen koko Itämeren alueella”, HaminaKotka Sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski sanoo.

Jouhevaa toimintaa läpi kuljetusketjun

Konttien käsittely on jo logistiikkaketjun lähtöpäässä jouhevaa, sillä selluyksiköt tulevat satamaan niin, että ne on mitoitettu konttien mittojen ja kantavuuden mukaan.

Konttien lastaus on keskitetty satamaan, koska kontteja ei ole tarkoituksenmukaista kuljettaa sellutehtaille. Toisaalta satamaan palautuu säännöllisenä virtana tyhjiä kontteja.

”Sellu tulee kokonaisina junina Mussaloon, missä on erittäin nopea vaunujen purku ja konttien täyttö”, Myllylä sanoo.

Sellun vienti on kasvanut Stevecon kautta viiden viime vuoden aikana yli 50 prosenttia. Viime vuonna Steveco käsitteli jo lähemmäs kaksi miljoonaa tonnia vientisellua, joka on noin 50 prosenttia selluviennistä. Konteilla vietiin 60 prosenttia ja 40 prosenttia irtotavarana.

Mussalon terminaali hyödyntää selluun liitettyä uusinta teknologiaa. Useissa selluyksikössä on sitä seuraava rfid-tunnistin, jota seuraamalla valmistaja näkee tehdasjärjestelmässään, missä mikin yksikkö liikkuu ja miten kutakin tuoteyksikköä käsitellään.

Uutta palvelua asiakkaita kuulemalla

Steveco on jatkossakin suurin, luotettavin ja laadukkain sellunkäsittelijä Suomessa. Sen takaa palveluiden jatkuva kehittäminen asiakkaiden kanssa.

”Kehitämme edelleen monitoimista selluterminaalia, joka palvelee asiakkaitamme kaikissa markkinatilanteissa niin, että he voivat viime hetkellä päättää, millä kuljetusmuodolla tavara kuljetetaan yhdestä paikasta eteenpäin”, Myllylä sanoo.

Asiakkailla on selkeät toiveet selluterminaalipalveluiden jatkuvalle kehittämiselle.

”Toiminnan pitää olla täysin häiriötöntä ja ennakoitavaa. Jos poikkeamia tulee, kapasiteetissa pitää olla säätövaraa. Kustannustehokkuutta kehitämme jatkuvasti. Toiminnan pitää olla täysin läpinäkyvää ja paperitonta”, Mattila summaa Stevecon kehityskohteet.

UPM luottaa Stevecoon

Konttimarkkinoiden kasvava epävarmuus on vaikuttanut melkoisesti metsäjätti UPM:n logistiikkaan. Kun konttien kysyntä nousi jyrkästi, piti UPM:n selluliiketoiminnan logistiikkajohtaja Matti Tammisen ryhtyä miettimään logistiikkaratkaisuja uudella tavalla. Hän on johtanut vuodesta 2018 yhtiön selluliiketoiminnan globaalia logistiikkaa Saksan Mannheimista.

Kaikki UPM:n Kymin ja Kaukaan tehtaiden Aasian markkinoille menevä sellu kulkee normaalitilanteessa konteissa ja Eurooppaan menevä irtolastina. Aasian kontit kuljetetaan Kotkan Mussalon satamasta feeder-aluksilla Keski-Euroopan satamiin, mistä ne laivataan valtamerialuksiin. Kotkasta lähtevästä sellusta Euroopan osuus on noin kaksi kolmannesta ja Aasian osuus noin kolmannes.

Valtaosa sellun konttikapasiteetista on turvattu kuljetussopimuksilla. Pullonkaulat globaalissa konttimarkkinassa aiheuttivat viime vuonna kuitenkin satunnaisia häiriöitä kapasiteetin saatavuuden kanssa.

”Päätimme siirtää viime kesän ja syksyn aikana osan Suomesta Kaukoitään menevistä sellukuljetuksista irtolaivauksiin. Niiden osuus oli viime vuonna noin viidennes Aasian volyymista. Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että pärjäämme konteilla”, sanoo.

Stevecon ja UPM:n Mussalon sataman D-alueelle rakentama selluterminaali on UPM:n sellulogistiikan merkittävä solmukohta.

”Keskitimme vuoden 2019 lopulla Kymin ja Kaukaan tuotannon laivaukset Mussaloon. Keskittäminen antaa kuljetusten suunnittelullemme paremman joustavuuden. Varastojemme käsittely on nyt paljon modernimpaa. Voimme kuljettaa entistä suuremman osan sellustamme rautateitse suoraan satamaan. Steveco on meille äärimmäisen tärkeä kumppani, kun kehitämme tätä logistiikkaa jatkuvasti paremmaksi”, Tamminen sanoo.

Alue kehittyy edelleen, kun uusia laitureita valmistuu ja D-alueelle nousee toinen selluvarasto.

”Voimme jatkossa siirtää entistä enemmän maatielogistiikkaamme rautateille. Junien aikataulutus ja operointitehokkuus paranevat, kun käytössä on jatkossa kaksi purkuraidetta. Suomen suurin konttiterminaali aivan varastomme vieressä puolestaan mahdollistaa joustavan konttiliikenteemme maailman merille”, Tamminen sanoo.

Steveco ja UPM kehittävät sellulogistiikan digitalisaatiota, jolla saadaan parempi läpinäkyvyys koko logistiikkaketjuun. Hiilijalanjäljen minimointi on toinen tärkeä kehittämiskohde. Rautatiekuljetusten jatkuva lisääminen on ollut yksi isoja onnistumisia.

Teksti: Jukka Nortio
Kuvat: Steveco Oy

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Stevecon SATAMA-asiakaslehdessä toukokuussa 2022

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.