Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Muovit tapetilla Vuosaaressa ja Hietasessa

Muovien kierrättäminen on keino, jolla yritykset voivat pienentää ilmastovaikutustaan ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11. – 31.12.2020. Tavoitteena on selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti on osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta.

Koekeräyksen avulla saadaan käytännön tietoa alueella syntyvien muovijakeiden laaduista, puhtausasteesta ja määristä. Kokeilussa on uudenlainen muovien keräystapaa, jossa yritykset toimittavat muovijätteensä satama-alueella sijaitsevalle väliaikaiselle yhteiskeräyspisteelle. Muovit kerätään jätepuristimeen, johon on integroitu älykästä teknologiaa, joka mahdollistaa jätteiden punnitsemisen ja seurannan yritystasoisesti.

Steveco on mukana kokeilussa

- Taukotiloihin on hankittu roska-astiat: viisi pienempää roskista ja yksi suurempi, mihin keräillään pienempien saldot, kertoo terminaalipäällikkö Jani Ylämäki.

- Puristin sijaitsee logistiikka-alueella, jonne toimitamme omat muovimme. Matka Service Centerista kohteeseen taittuu näppärästi Stevecon Hiacella.

- Puristin toimii yrityskohtaisesti ja laitteen aktivointi tapahtuu tägillä. Laitteessa on puntari, joka mittaa tuotavan muovin määrän ja voimme seurata minkälaisia määriä muovia meiltä kulkeutuu puristimeen.

Nolla tuotehävikkiä merten suojelemiseksi

Hietasen H-4 varastossa olemme osa teollisuuden muoviraaka-ainegranuleiden kuljetusketjua. Steveco on tänä syksynä sitoutunut kansainväliseen Operation Clean Sweep -toimintamalliin, jonka tärkein tavoite on tuotehävikin minimoiminen erityisesti merten suojelun näkökulmasta. Malliin sitoutuminen merkitsee työskentely-ympäristöön liittyviä parannuksia ennaltaehkäistäksemme ja hallitaksemme muoviraaka-ainepäästöjä luontoon. Toiminta on suunniteltu siten, että nolla tuotehävikkiä on saavutettavissa. Muovin kanssa työskentelevät ovat saaneet OCS-koulutuksen ja tiloihin tehdään vuosittain sisäinen arviointi.

Jokainen luontoon päässyt muoviraaka-ainegranuli voi päätyä matkojenkin päästä mereen tai kaatopaikalta eläinten ruoansulatukseen. Tiedetään, että erityisesti linnut ja kalat syövät mikromuoveja, joka johtaa aliravitsemukseen ja nälkiintymiseen. Tuotantoketjun alkupäässä, kuljetukset mukaan lukien, on mahdollisuus vaikuttaa muovien päätymiseen ympäristöön. OCS- ohjelman myötä merestä mitatun muoviraaka-aineen määrä on tutkitusti vähentynyt.

- Jokainen meistä voi muovien loppukäyttäjinä vaikuttaa myös loppujätteen osalta, niin kuin Vuosaaren muovipilotissa tehdään. Steveco haluaa toimia parhaaksi lähiluonnolle ja miksei vaikkapa koko Suomenlahteakin ajatellen, toteaa Laura Hasko, joka Stevecolla vastaa mm. ympäristöasioista.

Kuva: Projektiasiantuntija Saara Pelllikka, Helsingin kaupunki

Teksti on aiemmin julkaistu Steveco-lehdessä joulukuussa 2020.

Tietoa kirjoittajasta

Elina Harjama

Elina Harjama on Steveco Oy:n tiedottaja.