Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Heini kokosi ahtausalan sanaston lopputyöhönsä

Heini Teikari sai vinkin lopputyönsä aiheeseen ollessaan viime vuonna kesätöissä Stevecolla.

Vanha herra ex-ensolainen oli esittänyt Stevecon hallituksen edelliselle puheenjohtajalle toiveensa satama-alan sanaston saattamisesta kirjalliseen muotoon. Tällainen työ on aikanaan tehty, mutta sitä ei monista yrityksistä huolimatta löytynyt mistään. Idea jatkoi matkaansa toimitusjohtajan kautta viestintäosastolle, siitä edelleen henkilöstöhallintoon jalostettavaksi ja lopulta Heinille.

- Otin selville koulun vaatimukset lopputyölle. Kun työn ohjaaja Suvi Johanssonkin XAMKilta innostui aiheesta, tein Stevecon toiveiden pohjalta suunnitelman.

- Kun suunnitelma oli valmis ja hyväksytty, aloin etsiä ja lukea kirjallisuutta aiheesta. Teoriaosuus oli suht valmis, kun aloitin haastattelut, Heini kertoo.

Heinin lopputyön aiheeksi muotoutui Suomalaisen ahtausalan sanaston kerääminen ja määrittely.

Selviä haasteita sanaston keräämiselle olivat suomen kielen maantieteelliset murteet sekä sanaston kehittyminen. Näiden haasteiden pohjalta muodostui työn tutkimusongelma, jossa haluttiin selvittää termien kirjavuutta ja sen vaikutusta sanaston riittävyyteen työturvallisuuden näkökulmasta.


Heini Teikari ilahtui stevecolaisten halusta auttaa häntä kohtuullisen haastavan lopputyön tekemisessä.

Sanasto kerättiin haastatteluilla

Aineistonkeruumenetelmiksi valikoituivat teemahaastattelut sekä ryhmähaastattelu. Haastateltavana oli pääosin eläköityneitä sekä edelleen työssäkäyviä stevecolaisia.

– Kaikkiaan haastateltavia oli 16.

- Minulla oli kolme aihetta; ympäristö, työvälineet ja -koneet sekä työtehtävät. Annon haastateltaville teemat ja pyysin kertomaan kaikki termit, mitkä aiheista tuli mieleen.

- Haastateltavat olivat täysillä mukana ja kaikki halusivat auttaa. Piti olla tarkkana, että punainen lanka säilyi kaikessa mitä kirjoitin.

Lopulliseen sanastoon kerättiin termejä kattavasti kaikista työturvallisuuden kannalta tärkeistä teemoista useilla murteilla. Ahtausalan sanasto on kirjavaa, sillä sanaston kehittyminen tekniikan myötä sekä Suomen maantieteelliset murteet näkyvät termeissä selvästi. Vaikka tekniikka on kehittynyt, uudissanat eivät ole korvanneet vanhoja termejä täysin, eivätkä maantieteelliset murteet vaikuta kaikkiin sanaston termeihin. Tutkimuksessa kerätyn sanaston rakenne sekä laajuus ovat perusteltuja ja riittäviä työturvallisuuden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, joten työtä voidaan pitää onnistuneena.

- Aihe oli minulle mieleinen. Alussa en oikein tiennyt, miten lähtisin etenemään, mutta kun palaset alkoivat loksahdella kohdalleen, työn tekeminen oli kivaa. Haastava aihe se oli.

- Panostin paljon kieliasuun ja siihen, että termit olivat oikein.

Jatko-opiskeluja joskus tulevaisuudessa

Heini valmistui liiketoiminnan logistiikan tradenomiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta huhtikuussa. Hänen lopputyönsä on luettavissa osoitteessa www.theseus.fi.

Heinillä on nyt menossa toinen kesä Steveco Logisticsin Hietasen vientihuolinnassa. Sopimus on syyskuun loppuun. *)

- Koulu meni hyvin ja sain hyvät arvosanat. Jossain vaiheessa olen ajatellut jatkaa maisteriopintoihin, mutta se ei ole vielä ajankohtaista. Katselen työtilanteen mukaan.

Heini asuu Haminassa. Vapaa-aikanaan hän harrastaa tanssia.

Kursiivilla suorat lainaukset Heinin lopputyöstä.

*) Heinin työt Stevecon vientihuolinnassa jatkuvat, nyt vakituisessa työsuhteessa. Haastattelu on julkaistu syyskuun alussa ilmestyneessä Stevecon henkilöstölehdessä.

Tietoa kirjoittajasta

Elina Harjama

Elina Harjama on Steveco Oy:n tiedottaja.