Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Ohjelmistorobotiikkaa ja muita digihankkeita

Tuskin meistä kukaan meistä olisi vielä tammikuussa uskonut, millaisella vauhdilla olemme vain muutamien viikkojen aikana ottaneet digiloikkia jokapäiväisessä työssämme. Yhtiökokouksista alkaen kaikki palaverit on mahdollista käydä etänä ja huolintaa voi ihan oikeasti tehdä kotoa käsin ilman tulostimia ja kuriiripalveluita. Monista muista isoista ja pienistä, työhön tai yksityiselämään liittyvistä rutiinien rikkomisista puhumattakaan. Kaiken tämän mahdollistaa paitsi yleinen sähköisen kommunikoinnin kehitys jokapäiväisessä elämässä myös Stevecolla taustalla tehty vuosien sähköisten palveluiden kehitystyö. Esimerkiksi EDI-sanomia liikkuu noin 300 000 lähetyskertaa kuukaudessa liittyen mm. metsäteollisuuden lastien tietoihin.

Steveco on ollut erilaisten digihankkeiden edelläkävijä iät kaiket. Erilaisia sähköisiä palvelumuotoja on pitkä lista. Digityöryhmä yhtiölle perustettiin keväällä 2019 käsittelemään erilaisia hankkeita ja ideoita. Sen perustamisen taustalla oli hallituksesta tullut toimeksianto laatia yhtiölle digistrategia. Projektia käynnistettiin alkuun konsulttivoimin.

Digiryhmän jokaisella hankkeella on tuotanto- ja palveluyksiköistä ns. omistaja, joka vastaa toimintamallien tuotantoon viemisestä ja raportoi toteutumisesta.
- Kyse ei ole siis pelkästään IT-osaston puuhasteluista, kertoo tietohallintopäällikkö Jukka Soininen, joka toimii digiryhmän koordinoijana.

Digityöryhmään kuuluu yksiköiden johto sekä kunkin toimialan vastuuhenkilöitä. Ryhmä kokoontuu kerran kvartaalissa käymään läpi hankkeita, tilannetta ja kehitysideoita asiakkaiden ja tuotannon näkövinkkelistä.

Omailmoitussovellus on yksi hankkeista

Digityöryhmällä on useita eri vaiheissa olevia hankkeita. On jo valmistuneita, parhaillaan käyttöönoton kalkkiviivoilla olevia ja sellaisia, joiden valmistumisen tavoiteaikataulu on tämän vuoden lopulla tai myöhemmin.

Suoraan henkilöstölle kohdentuvista hankkeista mm. omailmoitusmenettely ja sähköinen matkalasku on otettu käyttöön tänä keväänä. Firman webbisivuilla siirrytään lähiaikoina tähän päivään ottamalla käyttöön chattipalvelu. Sitä on kokeiltu jo hyvällä menetyksellä viennin terminaali-ilmoituksen käyttöönoton yhteydessä.


Systeemisuunnittelija Jarno Posti

Ohjelmistorobotti hoitaa liukuhihnamaisia tehtäviä

Digiryhmän toimenpidelistalla on myös kohta ohjelmistorobotiikka.

- Ohjelmistorobotiikkaa eli RPA:ta hyödyntämällä voidaan automatisoida toistuvia, säännönmukaisia ja rutiininomaisia työtehtäviä, jolloin henkilöiden aikaa säästyy vaativampiin tehtäviin. Käytännössä robotille sopivia tehtäviä voivat olla vaikkapa liukuhihnamaiset, joskus hieman tylsät pitkien listojen koonti- ja syöttötehtävät eri järjestelmiin, kertoo systeemisuunnittelija Jarno Posti, joka IT-osastolla on tämän hankkeen kimpussa.

- Robotiikalla voidaan tarttua aikaa vievään pullonkaulaan, jonka automatisoinnilla saadaan sujuvoitettua työtä. Tehtävän päätyttyä robotti raportoi suorituksestaan sähköpostitse. Se myös ilmoittaa, jos törmätään tilanteeseen, jossa tarvitaan ihmisen apua.

- Meillä on juuri alkamassa RPA-pilottihanke, missä suunnitellaan, kehitetään ja testataan ohjelmistorobotiikkaa kahdelle prosessille Stevecon ympäristössä ja järjestelmissä. Robotille soveltuu parhaiten samalla tavalla muotoiltujen sähköisten dokumenttien, kuten esimerkiksi excel-taulukoiden käsittely ja jatkotyöstäminen.

- Pilottia varten kartoitettiin prosesseja yhdessä eri osastojen kanssa. Valituksi tuli huolinnan hanke, jossa poimitaan useista sähköpostitse saapuvista exceleistä tietoja ja käsitellään ja muokataan dataa erilaisten sääntöjen avulla, jotta saadaan aikaiseksi yksi selkeä koontitaulukko huolintajärjestelmään siirtoa varten.

- Toiseksi pilottikohteeksi valikoitui lastinluovutuksen puolelta tyhjien tuontikonttien manifestitietojen syöttö Flow-järjestelmään.


Logistiikkapäällikkö Ville HuovilaKuva: Thomas Halloran

- Pilotin aikana saadaan hyvä yleiskuva RPA:n erityispiirteistä sekä kartutetaan omaa osaamistamme robotiikan parissa. Pilottihankkeen jälkeen on tarkoitus ottaa ohjelmistorobotti päivittäiseen käyttöön sekä jatkaa robotille soveltuvien prosessien kartoitusta, suunnittelua ja kehitystyötä. Pitkällä tähtäimellä näen myös koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisen mahdollisena RPA:n jatkuvasti kehittyessä, Jarno toteaa.

Webbisovellus lähettää tekstarin kuljettajalle

Logistiikkapäällikkö Ville Huovila on ollut mukana Aviapoliksen Liikennelabra-hankkeessa, jossa Vantaan kaupunki kehittää tulevaisuuden liikenteen palveluita. Steveco otti Liikennelabran puitteissa Vuosaaressa käyttöön webbisovelluksen, jonka avulla kuljettaja voi konttitunnuksen ja PIN-koodinsa syötettyään nähdä, missä vaiheessa kontin käsittely on.

- Kun kontti on valmis noudettavaksi, sovellus lähettää kuljettajalle viestin asiasta, Ville kertoo.

Lisää uudistuksia on tulossa. Steveco tutkii mahdollisuutta ottaa Vuosaaren satamassa käyttöön slottijärjestelmä osana Helsingin Sataman satamauudistushanketta. Siinä jokaiselle satamaan saapuvalle ajoneuvolle varataan oma palveluaikaikkuna.

Ajanvarauksen ansiosta päästään eroon ruuhkista satamassa ja nopeutetaan palvelua. Lisäksi kuljetusyritykset pystyvät suunnittelemaan aikataulunsa tarkemmin ja tehokkaammin.

***

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Stevecon henkilöstölehdessä Steveco 1 / 2020 huhtikuussa.

Tietoa kirjoittajasta

Elina Harjama

Elina Harjama on Steveco Oy:n tiedottaja.