Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Penjami päivitti konsernin työsuojelun toimintaohjelman

Penjami Suntio on ollut Stevecolla monena kesänä tilapäisahtaajana ja viime vuosina Mussalon konttioperoinnissa kesätyönjohtajana. Hän opiskelee XAMKissa logistiikkainsinööriksi ja viime vuonna opiskelut olivat siinä vaiheessa, että täytyi löytää opinnäytetyön aihe.

Stevecolla oli tarve päivittää työsuojelun toimintaohjelma ja niinpä tarjosin sitä Penjamille opinnäytetyön aiheeksi.

Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkykyä ylläpitävää toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelma on laadittu koko Steveco- konsernille.

Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla pyritään varmistamaan työpaikan turvallisuus ja terveellisyys sekä ylläpidetään työntekijöiden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot kunnossa. Näiden takaamiseksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa laatimaan työpaikalle työsuojelun toimintaohjelman.

Toimintaohjelmassa esitellään työsuojeluorganisaatio, työterveyshuolto ja niiden tehtävät sekä selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen perustuu työturvallisuuslakiin.

Vakavan onnettomuuden tutkinnassa viranomaiset yleensä pyytävät nähtäväksi työsuojelun toimintaohjelman, jonka pohjalta he toteavat vastuun jakautumisen, joka siten voi johtaa syytetoimiin. Tapaturman tutkinnassa tärkeitä asioita ovat vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi, perehdytys, koulutus sekä valvonta.

Penjami piti toimintaohjelman laatimista mielenkiintoisena haasteena ja sitä tehdessä hän oppi monta satamaoperointialaan liittyvää asiaa, joista ei aiemmin tiennyt mitään.

- Ennen toimintaohjelman tekoa en täysin osannut hahmottaa, miten laajaa työsuojelutoiminta oikeasti onkaan. Toimintaohjelmaa tehdessä sain selkeämmän käsitteen siitä, kuinka laajasti ja monella eri tasolla työsuojelu toimii ja kuinka oikein toteutettuna kaikki työsuojelun tasot ovat sidoksissa keskenään ja luovat yhdessä työsuojelun perustan, Penjami kertoo ja kiittää Stevecon ammattilaisia kommenteista, joiden avulla toimintaohjelma sai lopullisen muotonsa.

Teksti ja kuva: Arto Kauppila

Tietoa kirjoittajasta

Arto Kauppila

Arto Kauppila on Stevecon turvallisuuspäällikkö