Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Lisää tarkkuutta päästömittauksiin

Steveco Oy liittyi vuonna 2017 Energiatehokkuussopimuksen piiriin ja olemme siitä lähtien raportoineet lämmityksen ja sähkönkäytön kulutusta. Työkoneiden päästöjä olemme seuranneet jo muutamien vuosien ajan sisäisten laskentojen avulla. Nyt haluamme olla jatkuvasti selvillä erityisesti työkoneiden päästöistä, ja niitä halutaan tarkastella aiempaa yksityiskohtaisemmin esimerkiksi työkonekohtaisella tasolla.


Päästölaskennassa on otettu käyttöön kenties yleisimmin päästölaskennoissa käytettävä Greenhouse Gas Protocol eli GHG-protokolla. Laskenta toteutetaan kotkalaisen Envare Solutionsin Ensio ohjelmalla.

Stevecolla on GHG-laskentamallin mukaan kolme painopistettä hiilijalanjäljen mittaamiseen:

1. Omat suorat päästöt (työkoneiden päästöt)

2. Ostoenergian päästöt (lämmitys, sähkön käyttö)

3. Alihankinta ja hankinnat

”GHG-protokollan kautta ja Ensio-järjestelmää hyödyntäen mittaamisen tarkkuustasoa voidaan lisätä ja mennä syvälle yksityiskohtiin aina toimistotarvikkeista lähtien lentämisen hiilijalanjälkeen. Asetamme vuosittain realistisia tavoitteita siihen, miten päästöjä voi vähentää palvelutehokkuus huomioiden eri päästöluokissa”, kertoo Stevecon kehitysjohtaja Heikki Jääskeläinen.

Esimerkiksi työkoneiden päästöjen seurannassa otetaan huomioon jokaisen koneen moottorityyppi. Tavoitteena on tietysti mahdollisimman tehokas päästöjen vähentäminen, ja säännöllisestä seurannasta on useita konkreettisia etuja.

”Seurannasta on apua muun muassa investointipäätöksissä. Kun uusia koneita ollaan hankkimassa, niin voimme verrata niiden erilaisia päästöarvoja. Tiedot auttavat myös päättämään mitä koneita pitäisi poistaa käytöstä”, kuvailee Heikki Jääskeläinen. ”Vastaavalla tavalla päästötietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi ajotapakoulutuksissa ja tuotannonsuunnittelussa.”

”Työkoneiden hiilidioksidipäästöt ovat yksi osa kokonaisuutta, ja myös pienhiukkasten päästöt pitää saada alemmaksi, koska esimerkiksi laivan ruumatilassa työskentelee työntekijöitä, ja lähipäästöillä kerrotaan olevan suora vaikutus terveyteen.”

Stevecolla on Inspecta Sertifioinnin syksyllä 2020 myöntämät sertifioinnin ympäristöjärjestelmälle (ISO 14001) sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmälle (ISO 45001). Ennestään konserni oli sertifoinut laatujärjestelmänsä standardin ISO 9001 mukaan. Tällä tiellä jatkamme.

***

Juttu on julkaistu toukokuussa 2021 ilmestyneessä SATAMA-asiakaslehdessämme.

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.