Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Insinöörityön johtopäätöksistä kehitysideoita

- Tunnistin omassa työssäni asioita, jotka voisi tehdä paremmin ja niinpä kysyin esimiehiltä, olisiko heillä ajatuksia, mistä niistä voisi tehdä opinnäytetyön. Listasimme ranskalaisilla viivoilla ajojärjestelyn työvaiheita ja -tehtäviä ja totesimme, että aika monesta kohdasta saisi aiheen, kertoo logistiikkainsinööriksi (AMK) kesäkuussa valmistunut Mira Timperi.

- Ville Huovila oli huomannut samoja asioita, joita voisi kehittää ja hän toimikin Stevecon puolelta työni ohjaajana. XAMKin puolelta ohjaaja oli Tuula Kuparinen.

Mira oli viime kesänä samoin kuin nyt kuluneenakin Steveco Logisticsin maantiekuljetusten ajojärjestelyssä kesätöissä ja sieltä hän siis ammensi aiheen lopputyöhönsä, joka kantaa nimeä Ajojärjestelyn prosessien tehostaminen.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa Steveco Logisticsin ajojärjestelyn tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä selvittää sen tehostamiseen soveltuvia keinoja. Työllä haluttiin selkeyttää ja tehostaa tilaus-toimitusprosessia sekä siihen liittyviä tukitoimintoja ajojärjestelyssä. Kartoitettiin myös ohjelmatoimittajia ajojärjestelyn tilausten hallintaan etsittävää järjestelmää varten.


Mira Timperin insinöörityö tuo Steveo Logisticsin ajojärjestelyyn toimintamallin muutoksia.

Kun aihe oli valittu ja hyväksytty, oli aika ryhtyä tositoimiin eli laatimaan tutkimussuunnitelmaa otsikolle. – Minulla oli syksyllä vielä kursseja, mutta tein suunnitelmaa siinä rinnalla. Kevätpuolella alkoi opparin kirjoittaminen teorian osuudella, mutta sitä toki täydennettiin matkan varrella, kun aihe tarkentui.

Haastatteluilla arvokasta materiaalia

- Helmikuussa haastattelin Steveco Logisticsin esimiehet sekä ajojärjestelyä tekevät henkilöt. Haastattelut tehtiin ns. teemahaastatteluna eli heitin ilmoille ajatuksen, josta haastateltavat alkoivat keskustella. Minulle kertyi 19 sivua tekstiä, kun purin äänitetyt haastattelut. Sieltä etsin sen, mitä työhöni tarvitsin.

- Kaikki toivat esiin omia näkemyksiään ja uskalsivat rohkeasti kertoa mielipiteitään, Mira kiittelee haastateltujaan.

Asetettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja työn tavoitteet saavutettiin. Johtopäätöksistä rakennettiin kehitysideoita, jota hyödyntämällä toimeksiantajan on mahdollista käynnistää toimintamallin muutosprosessi.

- Työhön sisältyi myös järjestelmäratkaisujen kartoitusta. On ollut ilo huomata, että on päädytty suosittelemaani järjestelmätoimittajaan. Järjestelmän avulla pääsee eroon ainakin isosta osaa excelruljanssia, joka työllistää valtavasti.

- Opparin tekeminen oli mielenkiintoista, joskin kohtuullisen haastavaa lähinnä aiheen laajuudesta johtuen. Punaisesta langasta sai pitää tiukasti kiinni, koska mielenkiintoisia aiheita pompsahteli tämän tästä eteen.

Opiskelu jatkuu Lappeenrannassa

Peruskoulun käytyään Mira opiskeli Ekamin suojissa merkonomiksi. Tarkoitus oli suorittaa kaksoistutkinto, mutta käymättä päivääkään lukiota Mira päätti lopettaa sen.

- Se harmittaa ja ehkä eniten siksi, että tein päätöksen vain koska parhaat kaverinikaan eivät aloittaneet lukiota.

Yhden välivuoden jälkeen Miran opiskelut jatkuivat XAMKissa. Opiskelun ohella ja välivuoden ajan hän työskenteli Haminassa K-Supermarket Kanuunan kassalla, kaikkiaan neljä vuotta.

Miran kesätyöpesti Stevecolla päättyi 28.8. ja heti seuraavana päivänä alkoivat uudet opiskelut LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Tähtäimessä on tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto. Lappeenrannasta löytyi koiraystävällinen opiskelukämppä, mutta koti Haminassa säilyy. Miran avomies


Miko käy Loviisassa töissä ja koti Haminassa on liikkuvaisen pariskunnan tukikohta. Kummassa kodissa Hugo, Hertta ja corgitrion juniori Kerttu milloinkin majailevat, se jää nähtäväksi, kunhan uudet kuviot selkiytyvät.

Kursiivilla suorat lainaukset opinnäytetyöstä.

Miran haastattelu on julkaistu syyskuun alussa ilmestyneessä Stevecon henkilöstölehdessä.

Tietoa kirjoittajasta

Elina Harjama

Elina Harjama on Steveco Oy:n tiedottaja.