Ajankohtaista

Lue uutiset ja blogiartikkelit

 

Digitalisaatio tehostaa sataman arkea

Satamatoimintojen digitalisaatio ottaa parhaillaan aimo harppauksia eteenpäin. Stevecolla on meneillään monia hankkeita, jotka sekä tehostavat yrityksen omaa toimintaa että parantavat asiakaspalvelua.

Steveco on digitalisaatoissa vahvasti mukana kehittämällä useita rinnakkaisia tietojärjestelmiä. Niiden myötä satamatoiminnot tehostuvat, mikä näkyy asiakkaille entistä sujuvampana palveluna.

Yksi merkittävimmistä tietojärjestelmistä on sataman reaaliaikainen näkymä, jota voi kutsua sataman digitaaliseksi kaksoseksi. Se näyttää tietokoneen ruudulla täsmällisesti ja reaaliaikaisesti, missä mikin lasti on ja mitä tietoa siihen liittyy.

Tämän VTS:ksi (Varastotyön suunnittelu) nimetyn järjestelmän ideointi aloitettiin vuonna 2007 ja se saatiin kunnolla liikkeelle vuosina 2015–2016. Laivasuunnittelun osat otettiin käyttöön 2019 ja varastopuoli syys-lokakuussa 2020. VTS on luotu aluksi Hietasen satamaan. Jatkossa se otetaan käyttöön myös muissa satamissa Hietasesta saatujen kokemusten mukaan.

Isosta kuvasta yksityiskohtiin

Stevecon kehitysjohtaja Heikki Jääskeläinen avaa ruudulle Hietasen sataman näkymän ja näyttää, miten VTS:ää hyödynnetään.

”Otetaan tuosta yksi varasto auki”, hän sanoo, kun klikkaa ruudulla olevaa H3-merkittyä suorakulmiota.

Kun varaston kuva aukeaa, sieltä paljastuu 10 harmaata laatikkoa, jotka ovat purkamattomia junavaunuja. Keltaiset ja valkoiset alueet ovat lastialustoja, joille junavaunujen lastit puretaan.

”Tämä on työnjohtajiemme varastotyön suunnittelun lähtötietoa.”

Kun työnjohtaja alkaa suunnitella töitä, hän katsoo, mitä lasteja kussakin vaunussa on klikkaamalla kyseistä vaunua. Tämän tiedon perusteella hän jakaa koneenkuljettajalle työtehtäviä.

Ensimmäisestä vaunusta paljastuu 33 pallettia, joiden tonnitiedot ja määräsatamat ilmenevät kustakin palletista. Jos yhdessä vaunussa on vain yhteen määräsatamaan ja samalla laivalla menevää tavaraa, tuodaan vaunun viereen kyseisen varustamon kasetti. Tällöin koneenkuljettaja saa koneen tietokoneelle tiedon, että voi purkaa kaikki kyseisen vaunun palletit yhdelle kasetille.

”VTS:n etuna on se, että töiden suunnittelu voidaan tehdä hyvissä ajoin etukäteen. Koneenkuljettaja näkee uuden tehtävän näytöllään heti, kun hän siirtyy varastosta tai vaunusta toiseen. Uusi työtapa sopii korona-aikaan hyvin, kun voimme välttää papereiden siirrosta johtuvat lähikontaktit”, Jääskeläinen sanoo.

Laivan salat julki

Seuraavaksi Jääskeläinen näyttää, miten VTS:n työnsuunnittelu toimii vastaavalla tavalla laivoissa.

Listassa on KT-numeroita kullekin lastiyksikölle. Kustakin lastista kerrotaan sen paikka ja mitä se sisältää.

”Työnjohtaja tekee listan perusteella koneenkuljettajille järjestyksen, mitä lastataan missäkin vaiheessa. Kun koneenkuljettaja valitsee lastattavan kasetin, hän varaa sen järjestelmästä ja käy hakemassa sen.”

Työnjohto suunnittelee laivojen purkua ja lastausta hyvissä ajoin etukäteen ja pystyy ohjaamaan koneenkuljettajia etänä. Hän tietää hetki hetkeltä, kuka tekee mitäkin työtä.

”Tässä vasemmalla näemme laivan tuontilastit ja niiden käsittelytavat. Näemme, että purkamatta on neljä roro- yksikköä, mutta kaikki kontit on purettu. Ruudun oikealla puolella näemme, että laivaan on lastaamatta 118 roro-yksikköä, storo-lastia 2089 tonnia ja kontteja on nostamatta 77.”

Koko satama yhdellä ruudulla

Tuotannonsuunnittelun ja työnjohtamisen yksityiskohtiin pureutumisen rinnalla VTS:n iso etu on sen reaaliaikainen kokonaiskuva sataman tilanteesta, joka aiemmin puuttui.

Kun katsoo isoa näyttöä, on koko ajan kärryllä, mitä satamassa tapahtuu: esimerkiksi, ovatko vaunut tyhjiä vai täysiä ja mikä on laivojen lastaustilanne. Samanlaisen kokonaiskuvan saa jokaisesta laiturissa olevasta laivasta.

Joustavampaa ja laadukkaampaa työtä

Stevecon asiakkaat hyötyvät VTS-järjestelmästä, kun työt on suunniteltu hyvin etukäteen ja ne sujuvat aiempaa joustavammin. Virheiden määrä vähenee ja työn laatu paranee.

”Työssä ei synny katkoja, kun työntekijöiden ei tarvitse kysellä, mitä tekee seuraavaksi. Kaikki työtehtävät löytyvät koneelta.”

VTS:n käyttöönotto on ollut helppoa, se vastaa Stevecon tarpeita ja se on saanut kaikilta käyttäjiltä ahtaajista työnjohtajiin hyvän vastaanoton. Tämän on taannut se, että järjestelmä on rakennettu pitkälti omin voimin. Sen määrittely on tehty kokonaan Stevecossa, mutta koodaamisessa on käytetty ulkoista kumppania.

Slotitus tuo ryhtiä rekkaliikenteeseen

Rekkaliikenne on osa VTS-järjestelmää. Rekoilla saapuvien alastulojen hallitsemista varten on rakennettu slotitusjärjestelmä TASS (Truck Appointment System Steveco). Sen tavoitteena on ehkäistä purkupaikkojen ruuhkautuminen ja siitä aiheutuvat aikatauluongelmat.

”TASS-järjestelmässä kuljetusliike varaa lasteja hakeville ja lasteja tuoville autoille aikaikkunat, joiden mukaan ne saapuvat ja jolloin heitä palvellaan. Lyhennämme autojen satamassa oloaikaa ja tehostamme autojen kääntöaikoja. Palvelumme paranee, kun tiedämme meille tulevien autojen tuloajat, jolloin meillä on parempi mahdollisuus suunnata resursseja autojen purkuun”, Jääskeläinen sanoo.

Slotituksen takana toimiva TASS-järjestelmä tuli Hietasen satamassa koekäyttöön maaliskuun alussa. Sitä laajennetaan vähitellen kattamaan koko satama. Hietasesta saatujen kokemusten perusteella slotituksen käyttöä laajennetaan kaikkiin Stevecon terminaaleihin.

Stevecon asiakkaana olevan kuljetusliikkeen ei tarvitse hankkia mitään sovellusta käyttääkseen slotitusjärjestelmää. Riittää, että kirjautuu netissä olevaan TASS-järjestelmään, hakee sieltä terminaalin, valitsee sopivan aikaikkunan ja varaa sen. Varauksesta lähtee viesti kuljettajalle. Kun kuorma on lastattu, avaa kuljettaja matkapuhelimesta sovelluksen ja kuittaa matkan alkaneeksi. Kun autot ovat liikkeellä, Stevecon terminaalissa nähdään, miten autojen aikataulut pitävät.

Vaikka TASS-järjestelmästä ei ole suoraa linkkiä VTS:ään, helpottaa slotitus VTS:n avulla tapahtuvaa lastien purkaussuunnittelua.

”Kun näemme saapuvan auton aikataulun, voimme suunnitella auton purun etukäteen huomattavasti paremmin kuin ennen. Voimme varata purettavalle lastille kaluston valmiiksi.”

Kuljetusliikkeelle slotitus merkitsee toiminnan nopeutumista, kun purkukalusto on valmiina. Turhat odotusajat sataman ruuhkaisella purkualueella vähenevät. Muutos merkitsee myös sitä, että kuljetusliikkeiden on sovitettava oma toimintansa vapaiden aikaikkunoiden mukaan, koska purkupaikkoja on rajallisesti.

VTS ja TASS-järjestelmä ovat vain esimerkkejä siitä, miten digitalisaatio etenee Stevecolla.

”Kehitämme ja otamme vastaisuudessakin uusia järjestelmiä, sovelluksia käyttöön tukemaan palvelun parantamista ja toimintamme kustannustehokkuutta”, Jääskeläinen sanoo.

Tulli-ilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu ja sen seurauksena myös kotimainen lainsäädäntö. Tämän seurauksena tulli-ilmoitusten laadinta muuttuu. Muutos etenee vaiheittain vuosien 2020–2025 aikana. EU komissio vahvistaa uusia säädöksiä oman aikataulunsa mukaan

”Muutokset tulevat vaiheittain voimaan tulli-ilmoitus kohtaisesti. Tullivarastoinnin ja henkilöasiakkaitten tuonti-ilmoitukset Tulli on jo uudistanut. Kevään 2021 aikana on muuttunut tuonti-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutettaville tavaroille”, Steveco Logisticsin operatiivinen päällikkö Pauliina Lindholm sanoo.

Muutokset eivät ole dramaattisia, sillä tulli-ilmoitukset ovat olleet jo pitkään digitaalisia. Ilmoitussisältöihin tulee nyt jonkin verran muutoksia ja ilmoitusten laadinta muuttuu.

”Olemme uudistaneet tietojärjestelmiämme vastaamaan muutosvaatimuksia ja olemme varautuneet myös tulevien vuosien muutoksiin, jotka koskevat muun muassa vientiä ja passituksia. Yksityiskohtaiset tiedot muutoksista saamme Tullista sitä mukaan, kun niitä on tulossa.”

Stevecon asiakkaille tulli-ilmoitusten muutokset eivät juuri näy, sillä Steveco huolehtii ilmoituksista kuten tähänkin saakka. Pari asiaa kuitenkin.

”Asiakkaiden tulee pyytää Tullista EORI-numero, joka tarvitaan tavaroiden maahantuonti-ilmoituksia varten. Tämä rekisteröityminen tehdään Tullin verkkosivuilla.”

Toinen asiakkaille näkyvä asia on Tullin laskutuksen muutos. Tästäkin saa parhaiten tietoa Tullin verkkosivuilta.

”Kaikissa näissä asioissa autamme toki asiakkaitamme ja kerromme, mistä löytyy parhaiten lisätietoja”, Lindholm sanoo.

***

Teksti: Jukka Nortio

Juttu on julkaistu Steveco-konsernin SATAMA-asiakaslehdessä toukokuussa 2021.

Tietoa kirjoittajasta

Satama

Satama on Stevecon asiakaslehti, joka ilmestyy suomenkielisenä kaksi kertaa vuodessa.