Laatutodistukset

AEO-todistus

Tullihallitus on myöntänyt Steveco Oy:lle AEOF –todistuksen 26.10.2010 alkaen.

AEOF-todistuksen haltija on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella käsittäen mm. yksinkertaistetut tullimenettelyt ja helpotukset tulli- ja yleisilmoitusvaiheen tarkastuksiin.

AEOF-todistuksen haltijan tulee täyttää myös turvallisuusnormit koskien turvallisuusjohtamista, toimitila- ja henkilöturvallisuutta, logistiikan ja tuotannon turvallisuutta sekä toimitusketjun turvallisuutta. Turvallisuusnormit edellyttävät hakijalta fyysisiä tila- ja turvallisuusjärjestelyjä ja vakiintuneita turvallisuuskäytäntöjä sekä yrityksen sisäisesti että liiketoiminnassa asiakkaiden, tavarantoimittajien ja ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa.

ISO-standardit

Steveco noudattaa toimintajärjestelmässään standardien ISO 9001 ja ISO 14001 sekä spesifikaation OHSAS 18001 mukaisia johtamisjärjestelmiä.

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Stevecolle sertifikaatin, joka varmentaa, että organisaation laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset. Sertifiointiin sisältyvä toiminta: Ahtaus-, huolinta- ja kuljetuspalvelut. Sertifikaatti on myönnetty 14.9.2016.

 

The Route Matters.